Foto: oleschwander / Shutterstock.com

Bolån

Storbankerna har officiellt tagit sig in i det pågående bolånekriget. Häromdagen gick Danske Bank ut med en räntesänkning. Nu följer Nordea efter.

Efter uppkomsten av de nya utmanarna på bolånemarknaden har nu flera aktörer börjat agera. Det började med att digitala uppstickare konkurrerade med varandra men nu har även några av storbankerna tagit sig in i bolånekriget som kom igång rejält efter lanseringen av Enkla.

Nordea sänker räntan med 0,10 procentenheter

Uppstickarnas agerande på bolånemarknaden har resulterat i ökad konkurrens. Tidigare under veckan gick Danske Bank ut med att man sänker sin tvåårsränta från 1,85 till 1,29 procent. I slutet av veckan var det Nordeas tur att gå ut med sin nya sänkning av räntan.

I ett pressmeddelande på hemsidan meddelar Nordea att de sänker boräntan till 1,89 procent vilket är en sänkning av räntan med totalt 0,10 procentenheter. Räntesänkningen träder i kraft på måndag den 16 april och följer på den sänkning av räntan man gjorde den 16 januari i år.

Nordea sänker sin tremånadersränta som är den räntebindningstid flest Nordeakunder har, då de vill att kunderna ska ha en fortsatt trygg finansiering och stabil bostadsmarknad.

Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, menar att Nordea vill använda sin starka position till kundernas fördel.

– Våra kunder ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och vi ska ha en långsiktigt stabil bolåneportfölj, säger hon i en kommentar.

Räntesänkningen kan bero på flytten till Helsingfors

Efter att Nordeas huvudkontor under hösten omlokaliserades till Helsingfors har media rapporterat om att banken ska ha förlorat kunder inom bolån. Nordea har också förlorat marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden, därav räntesänkningen som genomfördes tidigare under året.

Enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning av SCB:s finansmarknadsstatistik har antalet bolånekunder i Sverige minskat varje månad från oktober förra året till februari i år.